Säännöt ja tietosuojaseloste

Järjestäjä
Studeo Oy, Salomonkatu 17 A 12, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 2530665-5
(jäljempänä ”järjestäjä” tai ”Studeo”)
info@studeo.fi.

Ketkä voivat osallistua
Kampanjaan voivat osallistua kaikki iästä, kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Kampanja-aika
Kampanja alkaa x.10.2020 ja on voimassa toistaiseksi.

Osallistuminen
Voit osallistua kampanjaan verkossa lähettämällä kiitosviestisi osallistumislomakkeella osoitteessa Kiitoskoulu.fi

Kiitosviestin sisällön pitää olla hyvän maun mukainen eikä sillä saa loukata kenenkään henkilön yksityisyyttä.

Osallistuessaan osallistuja luovuttaa järjestäjälle oikeuden julkaista kiitosviestin ja nimimerkkinsä tai nimensä kampanjasivulla ja muissa kanavissa sekä käyttää viestin sisältöä osana kampanjaan liittyvää viestintää ja markkinointia.

Palkitseminen
Kampanjaan osallistuminen on vastikkeetonta. Kampanjaan osallistujien kesken ei arvota eikä jaeta palkintoja.

Henkilötietojen käsittely
Studeo käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja valittujen osallistujien kontaktoimiseksi kiitosviestiin liittyvää taustoitusta ja lisäsisältöjen tuottamista varten. Henkilötietoja ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin.

• Kerättävät tiedot: Nimi ja sähköpostiosoite
• Tietojen säilytysaika: Kampanja-ajan loppuun. Maksimissaan 365 päivää.

Järjestäjän ja osallistujan vastuu
Osallistuja vapauttaa Studeon sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan. Studeo ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen.

Muut ehdot
Järjestäjällä on oikeus hylätä kampanjaan osallistuminen ja olla julkaisematta kiitosviestiä tai poistaa aiemmin julkaistu viesti näkyvistä ilman erillistä ilmoitusta tai perustelua.

Osallistujalla on oikeus poistaa kiitosviestinsä ja siihen liittyvät henkilötiedot palvelusta lähettämällä pyyntö osoitteeseen info@studeo.fi.
Järjestäjä ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa mahdollisista muutoksista kampanjaan, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen.